Általános szerződési feltételek

Válj digitális pedagógussá most című továbbképzés elvégzésre bármilyen szakos pedagógus jogosult, aki a Válj digitális pedagógussá most tananyag elsajátítását követően a www.digitalistanar.hu oldalon található tesztet legalább 60%-os eredménnyel kitölti. Sikeres tesztkitöltés esetén a rendszer automatikusan generálja az igazolást.

Az ÁSZF elfogadásával a Képzési szerződést is elfogadja a résztvevő.

Képzési szerződés

Mely létrejön a Neteducatio Kft. (1118, Budapest, Pecz Samu u. 2/A adószám: 23957154-2-43, Cégjegyzékszám: 01-06-759253, mint a www.digitalistanar.hu üzemeltetője, képző intézmény továbbiakban és a képzést igénybe vevő, továbbiakban mint (résztvevő) között, az alábbi feltételekkel:

A résztvevő kijelenti, hogy rendelkezik olyan tudásszinttel, amely a választott tanfolyam elsajátításához szükséges.

 • A www.digitalistanar.hu számonkérésre kialakított felületen keresztül oldja meg a tesztet.
 • Amennyiben a teszt kitöltése sikertelen, még egyszer megismételheti a résztvevő a kitöltést.
 • Amennyiben másodjára sem eredményes a teszt kitöltése, a résztvevő számára a Neteducatio Kft. nem állít ki Igazolást a továbbképzés elvégzéséről.
 • Válj digitális pedagógussá most tanfolyam kizárólag távoktatási környezetben elérhető, személyes konzultációra nincs lehetőség.

A Neteducatio Kft. kötelezettségei

 • Az első 15.000 résztvevőnek biztosítja tesztkitöltési lehetőséget. Sikeres tesztkitöltés esetén biztosítja a képzés elvégzéséről szóló Igazolást. Amennyiben a teszt kitöltése sikertelen, még egyszer megismételheti a résztvevő a kitöltést. Amennyiben másodjára sem eredményes a teszt kitöltése, a résztvevő számára a Neteducatio Kft. nem állít ki Igazolást a továbbképzés elvégzéséről.
 • Az Igazolás elektronikusan generálva érvényes.

A résztvevő kötelezettségei:

 • A regisztrációs adatlapot valós adatokkal tölti ki.
 • A Résztvevő kijelenti, hogy Válj digitális pedagógussá most című továbbképzés elvégzéséről elegendő tájékoztatást kapott, annak feltételeit megértette.
  Jelen szerződést a Résztvevő elfogadja, a www.digitalistanar.hu weboldalon a vonatkozó rész kipipálásával megvalósul.
Jótállás, szavatosság, reklamációk kezelése

Nem tartozunk felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Jogorvoslat lehetősége

Bízunk abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitákat tárgyalásos úton tudjuk rendezni. Az esetleges vita esetén azonban a következő jogi lehetőségei vannak:

 • Az Ön lakóhelye szerint területileg illetékes békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.
 • Felügyeleti szervünkhöz, a kérdéses üzlet szerint területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat.

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség a kormányhivatalok szervezetében működő szakigazgatási szerv, amely fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első fokon jár el. Szakmai irányításukat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal látja el.

A fogyasztók 2017. január 1-jétől panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.

A járási (kerületi) kormányhivatalok elérhetőségei a www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon, illetve a http://jarasinfo.gov.hu oldalon találhatók.

Budapest, 2019. március 26.